Tvångssyndrom (OCD)

Personer som lider av tvångssyndrom drabbas av påträngande tankar, inre bilder eller impulser som väcker stark ångest som i sin tur leder till att man gör tvångshandlingar för att minska sin ångest. Tvångshandlingar kan ta mycket tid i anspråk och i vissa fall göra så att den drabbade hindras från att sova och äta ordentligt. Depression är en en vanlig följd av tvångssyndrom där uppskattningsvis 50% av dem som lider av OCD också drabbas av depression. Relationsproblem samt svårigheter med att klara studier och arbete är också vanligt förekommande följder. Man uppskattar att ca 1-2% av befolkningen lider av tvångssyndrom.

Tvångstankar kan vara ”tänk om….”-tankar, inre bilder eller impulser att utföra en handling som man inte vill. Vanligt förekommande rädslor hos personer med tvångssyndrom handlar om att bli smittad eller smitta andra med sjukdom, att orsaka olyckor eller skada andra människor, att agera på ett sexuellt oönskat sätt, rädsla att häda eller rädsla att såra andra människor. Det finns också en dimension av tvångssyndrom som handlar om att saker ska kännas rätt. Vanligt är att man har ett starkt behov av symmetri eller att man upprepar handlingar tills det känns ”rätt”.

Tvångshandlingar kan vara observerbara för omgivningen så som handtvätt, iordningställande av föremål, kontroll av lås och elektriska apparater samt ställande av frågor till omgivningen för att lugna sig själv. För vissa personer är det dock mentala tvångshandlingar som är det primära problemet. Det kan röra sig om att rabbla ramsor, be böner, gå igenom situationer i efterhand i tanken, tänka logiskt, tänka positivt, räkna mm.

Många personer med tvångssyndrom är rädda för sina tankar och impulser. Det är vanligt att man börjar tvivla och tror att tankarna/impulserna är ett bevis på att man är en hemsk människa. Det är även vanligt att man har svårt att lita på sitt minne vilket gör att man känner sig osäker på om man t.ex stängde av spisen eller låste dörren när man gick från jobbet. För i tiden kallades tvångssyndrom för tvivelsjuka. Väldigt många av de med tvångssyndrom har en överdriven ansvarskänsla vilket gör att de lägger extremt mycket tid och kraft på att hindra att andra människor blir skadade på något sätt. Många med OCD har också svårt att värdera farlighetsgrad. Ofta tolkar man saker som väldigt mycket farligare än vad de är vilket gör att de

Idag finns det bra behandling att få för tvångssyndrom. KBT och läkemedelsbehandling har starkt stöd i forskningen. På Psykologbolaget är vi experter på en sorts KBT där exponering med responsprevention (ERP) är huvudkomponent. Om någon behöver läkemedelsbehandling som tillägg till den psykologiska behandlingen, eller vill ha läkemedel istället för psykologisk behandling kan vi förmedla kontakt till en erfaren privatpraktiserande psykiater.

Boka tid

Vi kan tyvärr inte längre erbjuda tider till nya patienter.

  Ditt namn *

  Din epost *

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt

  Hitta till Psykologbolaget

  [tb_google_map address=”Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg, Sweden” height=”200px”]