KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv och forskningsbaserad behandlingsmetod. Hos Psykologbolaget får du alltid träffa en engagerad och legitimerad psykolog med lång erfarenhet av KBT. Vi erbjuder alltid den behandling som i forskningsstudier har visat sig vara mest effektiv för just det problem du söker för.

KBT bygger på ett samarbete mellan patient och psykolog. Det finns inget mystiskt eller hemligt i KBT. Genom en öppen dialog mellan dig och din psykolog hittar ni en gemensam syn på ditt problem och behandlingen anpassas utifrån din unika situation. I all sorts KBT ingår att man arbetar med hemuppgifter på egen hand vid sidan av terapisessionerna. Det finns tre distinkta faser i behandlingen oavsett diagnos eller problem som ska behandlas.

Den första fasen inleds med en kartläggning av problemet för att se hur det har utvecklats och vidmakthållits. Tillsammans med din psykolog görs en noggrann kartläggning av din situation Detta görs med hjälp av intervjuer och ifyllnad av skattningsskalor samt att du gör olika typer av självregistreringar. En självregistrering innebär  oftast att du skriver ner tankar, känslor och beteenden i situationer som du upplever som problematiska. Detta gör att du och din psykolog får en bättre bild av skeendet och lättare kan hitta nya strategier att pröva.

Innan behandlingen påbörjas sätts oftast en diagnos. Ibland finns det ingen diagnos för det man vill ha hjälp med och då väljer man det problem som man helst vill arbeta med. Tillsammans görs en målformulering för behandlingen. En viktig del i denna fas är att man som patient får en fördjupad kunskap om de problem man har. Detta gör det ofta lättare att motivera sig när man ska börja med själva förändringsarbetet.

Den andra fasen av behandlingen är den mest aktiva delen. Här arbetar man mycket med att förändra beteenden och tankar som är problematiska och vidmakthåller de problem man har. Genom att fokusera på förändring av beteenden och tankar ändrar man också indirekt känslomässiga reaktioner som ofta är anledningen till att man söker hjälp. Parallellt med förändringsarbetet görs också regelbunden utvärdering för att se att behandlingen är effektiv och om målen för behandlingen behöver justeras.

I den tredje och avslutande behandlingsfasen så glesas behandlingskontakten ofta ut. Detta så att du och din psykolog får se att du klarar av att vidmakthålla den förändring som du gjort. Innan behandlingen avslutas görs en plan för hur man på egen hand ska kunna fortsätta tillämpa de goda förändringar man gjort i behandlingen. En utvärdering görs även med standardiserade skattningsskalor.

Boka tid

Vi kan tyvärr inte längre erbjuda tider till nya patienter.

  Ditt namn *

  Din epost *

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt

  Hitta till Psykologbolaget

  [tb_google_map address=”Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg, Sweden” height=”200px”]