Social fobi/ Social ångeststörning

De flesta människor har någon gång känt sig osäkra och nervösa i en social situation. För en person som lider av social fobi har denna osäkerhet utvecklats till att bli ett stort hinder i tillvaron där olika sociala situationer väcker stark ångest. Det vanligaste är att den sociala ångesten börjar i tonåren. Kanske har man varit med om någon situation där man upplevt att man blev gjord till åtlöje eller så har det utvecklats mer smygande. Social ångest är en av dem vanligast förekommande ångestproblemen i samhället.

Personer med social ångest känner sig granskade av omgivningen. Man har ofta negativa tankar om att andra ser ned på en eller att man själv är inkompetent. Det är mycket vanligt att man är rädd för att ens ångest och osäkerhet ska kunna upptäckas av omgivningen. Vanliga rädslor handlar om att man ska rodna, svettas eller att rösten inte ska bära sig eller att man ska börja skaka okontrollerat. Social fobi leder ofta till att man undviker att ta vissa typer av jobb och att man undviker sociala situationer vilket i sin tur leder till att många blir ensamma. En person med social fobi är en person som i grunden är socialt intresserad men hindras av sin kraftiga ångest.

KBT har visat sig vara en effektiv behandling mot social fobi och är förstahandsval i olika nationella behandlingsriktlinjer för social fobi. I terapin fokuseras det på att identifiera negativa automatiska tankar och olika tolkningsfällor som färgar vår tolkning av situationer. Tankarna ses som hypoteser och testas genom olika beteende experiment för att se om de stämmer. Beteenden som vidmakthåller problematiken identifieras och nya strategier prövas. Stort fokus ligger på att avstå säkerhetsbeteenden och minska undvikanden och flyktbeteenden.

Även läkemedelsbehandling har gott forskningsstöd och för vissa är en kombination av KBT och läkemedelsbehandling att föredra. I så fall kan vi förmedla kontakt till en duktig privat psykiater för bedömning och insättning av läkemedelsbehandling.

Boka tid

Vi kan tyvärr inte längre erbjuda tider till nya patienter.

  Ditt namn *

  Din epost *

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt

  Hitta till Psykologbolaget

  [tb_google_map address=”Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg, Sweden” height=”200px”]