Depression

Depression är det vanligaste psykologiska problemet i dagens samhälle. Man räknar med att ungefär var fjärde person kommer att drabbas under sitt liv. När man är deprimerad känns det mesta ointressant och meningslöst. Man känner sig ofta trött, får sömnproblem samt grubblar mycket över sitt liv och hur man mår. Det är vanligt att man drabbas av kraftig viktförändring och att man lider av starka skuldkänslor. Det är också vanligt att man tänker på döden.
När man är deprimerad minskar man ofta sin aktivitetsnivå och sitt sociala umgänge vilket i sin tur ofta leder till att man blir mer deprimerad. KBT syftar till att bryta denna onda cirkel av undvikanden för att gradvis hitta tillbaka till ett meningsfullt liv.

KBT och läkemedel är de behandlingar som har starkast stöd i forskningen. På Psykologbolaget erbjuder vi i första hand KBT behandling med inriktning på beteendeförändring (BA) eftersom det är den metod verkar ha bäst resultat. Men även om forskning visat att psykologisk behandling hjälper bra vid depression så är skillnaden i effektivitet mellan olika metoder inte särskilt stor. Det bästa verkar vara att hitta den metod som passar bäst för den enskilda personen. Vi kan därför även använda oss av andra terapimetoder med forsknings stöd, tex Kognitiv terapi, Interpersonell terapi (IPT) eller Acceptance and Commitment therapy (ACT). I vissa fall, som vid särskilt djup depression, kan det vara svårt att få till en effektiv behandling utan stöd av läkemedel. Ofta är det relativt lätt att få läkemedel förskrivet från sin vanliga vårdcentral. Men vid behov kan vi också förmedla kontakt till en erfaren privatpraktiserande psykiater. 

Boka tid

Vi kan tyvärr inte längre erbjuda tider till nya patienter.

  Ditt namn *

  Din epost *

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt

  Hitta till Psykologbolaget

  [tb_google_map address=”Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg, Sweden” height=”200px”]