Oro/Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom är den vanligast förekommande ångestdiagnosen. Det som kännetecknar problembilden är att man lider av en okontrollerbar oro. De flesta människor oroar sig ibland för något viktigt i livet t.ex blir de flesta oroliga inför att gå på en anställningsintervju. Efter intervjun brukar oron lägga sig för de flesta. Om man lider av generaliserat ångestsyndrom så oroar man sig ofta för hypotetiska situationer som ännu inte inträffat. Det kan vara allt från att ens partner ska lämna en till att en anhörig ska bli sjuk eller att man i framtiden någon gång kommer att bli arbetslös. Personer som lider av okontrollerbar oro tenderar till att agera i nuet som om de hypotetiska situationerna vore aktuella problem. Detta ställer till stora problem för den drabbade och skapar stort lidande. De primära känslorna hos en person med generaliserat ångestsyndrom är oftast osäkerhet, ångest och nedstämdhet.
Vanliga symtom är att man är spänd i musklerna, lätt irriterad, har svårt att koncentrera sig och att man snabbt blir uttröttad. Det är också vanligt att man drabbas av depression, sömnproblem och en känsla av vanmakt inför livet. Personer med okontrollerbar oro tenderar också till att utveckla en mängd olika säkerhetsbeteenden för att minska sin känsla av osäkerhet. Det kan handla om att fråga omgivningen om man gjort rätt/fel i en situation, planera överdrivet noggrant eller överarbeta sina arbetsuppgifter av rädsla för att de inte ska vara tillräckligt väl utförda.

KBT och/eller läkemedelsbehandling är det behandlingsalternativ som har starkast stöd i forskningen. På Psykologbolaget ebjuder vi KBT behandling, men vi kan vid behov också förmedla kontakt till en privat psykiater för läkemedelsbehandling.

Boka tid

Vi kan tyvärr inte längre erbjuda tider till nya patienter.

  Ditt namn *

  Din epost *

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt

  Hitta till Psykologbolaget

  [tb_google_map address=”Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg, Sweden” height=”200px”]