Trichotillomani

Trichotillomani innebär att man rycker bort kroppsbehåring från någon del av kroppen vilket kan leda till att man får kala fläckar där hår tidigare växte. Innan man rycker får man en impuls och efteråt känns en lättnad. Det är vanligt att man sätter hårstrået i munnen och vissa äter upp det bortryckta håret. Om man lider av Trichotillomani i vuxen ålder så är tillståndet oftast kroniskt. Det innebär att man kan ha bättre eller sämre perioder där impulser och ryckande ökar eller minskar men att man aldrig helt blir av med sin Trichotillomani.

Själva ryckandet av hår kan vara automatiskt eller fokuserat. Automatiskt ryckande sker oftast utan att personen riktigt tänker på vad den gör. Det kan vara när man tittar på TV, pratar i telefon eller andra situationer där man har en hand fri och inte behöver vara 100% uppmärksam på det man gör. Det fokuserade ryckandet är ett medvetet val och utförs ofta på speciella platser där badrummet är vanligast. Ofta används verktyg som pincett och spegel. Fokuserat ryckande är ofta en strategi som personer har utvecklat för att hantera jobbiga känslor eller tankar.

För många med Trichotillomani tar letandet efter hår och ryckandet av hår en stor mängd tid i anspråk. Det är inte ovanligt att man fastnar vid spegeln eller på andra platser i flera timmar. Ofta upplever man att man hamnar i ett translikt tillstånd där man tappar tidsuppfattningen och ett visst meditativt lugn infinner sig. Denna känsla är starkt bidragande till att man fortsätter att rycka. Ritualen hindrar ofta människor från att göra andra saker i livet som är viktiga. Många har ångest över att ryckandet tar tid från umgänge med barn, familj och vänner eller från arbete och studier.

Trichotillomani är ofta förknippat med ett stort psykologiskt lidande och det är vanligt att man utvecklar depression och ångest som följd. Många är mycket självkritiska och ser sig som misslyckade eller svaga när de inte klarar av att inte rycka trots upprepade försök. Uppgivenhet och vanmakt är andra vanliga känslor som följer av all energi och tid som går åt till att förhålla sig till Trichotillomanin och de tankar som är kopplade till besväret. Negativa tankar om sig själv och sin karaktär förekommer ofta då man inte håller på och rycker eller letar hår att rycka. Detta gör att Trichotillomanin kan bli något som upptar en stor del av en persons vakna tid.

Personer med Trichotillomani skäms ofta mycket för sitt problem och utvecklar olika strategier för att dölja sitt problem. Håret är något som i de flesta kulturer är laddat med olika föreställningar kring sexualitet och attraktion. Detta gör, särskilt för kvinnor, att skammen och försöken att dölja besvären blir omfattande. Olika typer av frisyrer och huvudbonader är vanliga försök att dölja kala fläckar. Många undviker sociala sammanhang och det är vanligt att man inte vågar inleda kärleksrelationer p.g.a. besvären. Trichotillomani är mycket vanligare förekommande hos kvinnor jämfört med män.

Forskning visar att KBT är den mest effektiva behandlingen för Trichotillomani. Behandlingen är strukturerad och består av olika moment där att minska ryckande är en del av behandlingen. En lika viktig del är att lära sig hantera impulser och känslor på ett annat sätt än med ryckande och undvikande. En behandling kräver oftast 10-12 besök för att bli bra. Behandlingen leder inte till bot men väl till symtomminskning och att du lär dig hantera känslor och tankar på ett nytt sätt samt att man börjar göra saker som är viktiga men som tidigare kanske har undvikits p.g.a skam, ångest eller nedstämdhet.

På Psykologbolaget har vi lång erfarenhet av att behandla Trichotillomani med KBT.

Boka tid

Vi kan tyvärr inte längre erbjuda tider till nya patienter.

  Ditt namn *

  Din epost *

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt

  Hitta till Psykologbolaget

  [tb_google_map address=”Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg, Sweden” height=”200px”]