Tics – Tourettes syndrom

Tics är något som är mycket vanligt hos barn. Det är vanligen ett övergående problem som försvinner av sig själv. För vuxna personer är det oftast så att tics är ett kroniskt problem. Många som lever med tics lider inte av dem men för vissa personer innebär de ett påtagligt hinder och stort lidande i livet. Tics delas in i motoriska tics och vokala tics som kan vara enkla eller komplexa tics.

Det vanligaste är att tics-problematiken debuterar med enkla tics i ansiktet. Absolut vanligast är att ticsen börjar med ögonblinkningar. Ticsen kan för vissa personer  flytta sig ner i kroppen efter en tid och utvecklas till mer komplexa rörelser som ofta är förknippade med stark muskelspänning i det område där ticsen har sitt säte. Vokala tics är oftast harklingar och fnysningar men kan i mer sällsynta fall vara ord eller kortare meningar. En person som har haft både vokala och motoriska tics i mer än ett år har Tourettes syndrom.

Den behandling som visat sig ha störst effekt är KBT. Behandlingen leder till minskad frekvens av tics samt bättre livskvalitet. Det är inte troligt att man blir helt symtomfri från sina tics i vuxenålder även efter en bra KBT men behandlingen leder oftast till kraftig minskning av tics och muskelspänning. På Psykologbolaget har vi lång erfarenhet av att behandla tics med KBT.

Boka tid

Vi kan tyvärr inte längre erbjuda tider till nya patienter.

  Ditt namn *

  Din epost *

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt

  Hitta till Psykologbolaget

  [tb_google_map address=”Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg, Sweden” height=”200px”]