Välkommen till Psykologbolaget!

Psykologbolaget är en privat psykiatrisk mottagning i centrala Göteborg. Här arbetar vi efter vårt motto ”empati och evidens”. Alla som kommer till oss på Psykologbolaget ska bli bemötta med empati och känna att den de träffar är kompetent inom sitt område. Med evidens menas att den behandling som erbjuds utgår ifrån den senaste forskningen samt de nationella och internationella behandlingsriktlinjer som finns. Vi nöjer oss dock inte med det utan kräver att den psykolog och psykiater du möter också är engagerad i sitt arbete och i din problematik.

Psykologbolaget ägs och drivs av psykolog Ljúfur Dagsson. Han har mångårig erfarenhet av utredning och behandling av neuropsykiatriska tillstånd. Förutom utredning har han även arbetat i många år med OCD-spektrumstörningar samt KBT för depression och olika former av ångestproblematik. På mottagningen arbetar även dr. Gunnar Rylander som är psykiater med mångårig erfarenhet av stressrelaterad ohälsa samt depression.