Mottagningen Psykologbolaget upphör hösten 2022!

En kombination av det svåra ekonomiska läget och personliga omständigheter har lett fram till att vi nu blivit tvungna att stänga Psykologbolagets mottagning och söka oss till andra arbeten. Psykolog Ljufur Dagsson arbetar numera inom vuxenpsykiatrin i Stockholm. Psykolog John Lagerstedt arbetar på Habilitering & Hälsa inom VG regionen. Psykiater Gunnar Rylander arbetar på Rylander Medicin Konsult (RMK) i Alingsås.