Välkommen till Psykologbolaget!

Psykologbolaget är en privat psykolog mottagning i centrala Göteborg. Här arbetar vi efter vårt motto ”empati och evidens”. Alla som kommer till oss skall bli bemötta med empati och engagemang. Dessutom skall den psykolog de träffar vara erfaren och kompetent i sitt arbete. Behandlingen som erbjuds skall också så långt det är möjligt vara baserad på evidens. Med det menas att den utgår ifrån den senaste forskningen samt nationella och internationella behandlingsriktlinjer. Vilket i praktiken innebär att de terapibehandlingar som erbjuds i allmänhet bygger på ett Kognitivt- och Beteendeterapeutiskt perspektiv (KBT).

Psykologbolaget startades 2013 av psykolog Ljúfur Dagsson. Sedan 2022 ägs och drivs bolaget av psykolog John Lagerstedt. Han har mångårig erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete för att hjälpa människor med de flesta av livets olika svårigheter (som nedstämdhet, oro, ilska, stress, traumatisering, självkänsla och olika typer av ångestproblem). Samt god erfarenhet av att behandla besvär inom OCD-spektrum. Innan han började på Psykologbolaget 2014 arbetade John inom den offentliga psykiatrin, tex med emotionellt instabila och självskadande patienter som del av ett DBT-team (Dialektisk Beteendeterapi). John har också många års erfarenhet av att utreda och behandla neuropsykiatriska tillstånd.