Välkommen till Psykologbolaget!

Psykologbolaget är en privat psykolog mottagning i centrala Göteborg. Här arbetar vi efter vårt motto ”empati och evidens”. Alla som kommer till oss på Psykologbolaget ska bli bemötta med empati och känna att den psykolog de möter är kompetent i sitt arbete och engagerad i din problematik. Med evidens menas att den behandling som erbjuds utgår ifrån den senaste forskningen samt de nationella och internationella behandlingsriktlinjer som finns. 

Psykologbolaget startades 2013 av psykolog Ljúfur Dagsson. Sedan 2022 ägs och drivs bolaget av psykolog John Lagerstedt. Han har mångårig erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete med att hjälpa människor med de flesta av livets olika svårigheter (som nedstämdhet, oro, ilska, stress, traumatisering, självkänsla och olika typer av ångestproblem) utifrån ett Kognitivt- och Beteendeterapeutiskt perspektiv (KBT). Han har också god erfarenhet av att behandla besvär inom OCD-spektrum. Innan han började på Psykologbolaget 2014 arbetade han i flera år inom den offentliga psykiatrin tex med emotionellt instabila och självskadande patienter som del av ett DBT-team (Dialektisk Beteendeterapi). Förutom terapiarbete har han också många års erfarenhet av att utreda och behandla neuropsykiatriska tillstånd.