Neuropsykiatrisk utredning

Psykologbolaget utreder och behandlar ADHD och ADD. Vi utreder även kring Autism och Aspergers syndrom. En neuropsykiatrisk utredning görs för att ta reda på om man uppfyller de diagnostiska kriterierna för ADHD eller ADD eller för diagnos inom Autismspektrum. Utredningen är olika omfattande beroende på frågeställning. Vi på Psykologbolaget har lång erfarenhet av att göra neuropsykiatriska utredningar.

Innan en utredning påbörjas så görs det ett bedömningssamtal för se om det är motiverat att göra en utredning. Av dem vi bedömer avråder vi ungefär hälften från att göra en utredning. Ett bedömningssamtal minskar risken för att man lägger tid och pengar på något man inte kommer ha nytta av i framtiden.

I en neuropsykiatrisk utredning ingår en noggrann intervju av dig och en nära anhörig (oftast en förälder). Med intervjun så kartlägger man ditt liv för att se hur din utveckling varit samt för att se om de symtom som du har stämmer överens med diagnosen och resulterat i en funktionsnedsättning.

I en neuropsykiatrisk utredning ingår alltid psykologisk testning samt läkarbesök. Efter avslutad utredning får du ett skriftligt neuropsykiatriskt utlåtande samt en muntlig återkoppling på utredningsresultatet med förslag på behandlingsinsatser. Psykologbolaget erbjuder KBT som behandlingsalternativ för ADHD och ADD och genom den psykiater som vi samarbetar med under utredningen kan man vanligtvis också få läkemedelsbehandling.

Kontakta oss gärna för ytterligare information!

Boka tid

Ställ en fråga eller boka tid. Kontrollera skräpkorgen om du inte fått svar inom ett dygn!

  Ditt namn *

  Din epost *

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt

  Hitta till Psykologbolaget

  [tb_google_map address=”Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg, Sweden” height=”200px”]