Lär dig bygga en App – Utbildning för sjukvårdspersonal

 Vi på Psykologbolaget tycker om att lära oss nya saker. Därför ordnar vi en workshop den 13:e juni där deltagarna får lära sig bygga Appar. Idéen fick vi från Storbritannien där NHS har ordnat denna utbildning för personer inom den brittiska sjukvården.

Vi tror att många andra som arbetar inom vården har bra idéer men saknar kunskap kring hur man kan göra för att utveckla sina idéer. Sjukvården är nedlusad med dåliga system ofta utvecklade långt bort från den kliniska verkligheten. Inga förkunskaper krävs. Kom och träffa andra intresserade. Bli inspirerad och kreativ. Våga bryta mönstret och testa något nytt.

Målgrupp: Alla yrkesgrupper som arbetar inom sjukvården. Denna workshop riktar sig till dig som inte har några förkunskaper om programmering men skulle vilja ta ett första steg för att lära dig hur man kan bygga en applikation. Du kanske har idéer om hur man skulle kunna förenkla dina arbetsuppgifter med en ny App. Du kanske har tankar kring hur informationsinhämtning skulle kunna underlättas eller tillgänglighet för patienter förbättras. Du kanske har identifierat arbetsmoment som utförs flera gånger och med rätt applikation skulle kunna göras endast en gång. Till exempel görs insamling av information som behövs till kvalitetsregister ofta vid flera tillfällen och kräver mycket tid. Du kanske har en idé om hur din patients vardag skulle underlättas och följsamhet till dina behandlingar ökas. Möjligheterna är många och det är oftast personer som använder olika system som ser brister och utvecklingsmöjligheter.

Innehåll: Kursen är framtagen av NHS i Storbritannien för sjukvårdspersonal. App in a Day är en introduktion till de verktyg som du kan använda i en testmiljö med LiveCode och openEHR plattform. Kursen hålls på engelska och vi använder den engelska plattformen. Det du lär dig på denna workshop kan lätt omsättas till svenska förhållanden. Exempelvis så bygger Cambio Cosmic, som är ett av de stora journalsystemen i Sverige, på openEHR.

Förmiddagssessionen introducerar dig till LiveCodes utvecklingsmiljö och kommer låta dig använda LiveCode miljön för att bygga en App. Vi kommer gemensamt att bygga Kalkylatorn som finns i Iphone. Detta syftar till att vi ska lära oss hur man skapar ett gränssnitt och hur man skapar olika funktioner genom programmering. När förmiddagen är över så har vi skapat en fungerande App.

Eftermiddagssessionen låter dig använda de färdigheter och kunskap som du fått på förmiddagen. Vi kommer då att implementera en Peak Flow Monitor App (Astma kontroll) genom att använda LiveCode och OpenEHR plattformen. Du kommer få lära dig hur Appen utvecklas och hur man integrerar en App med en engelsk openEHR databas. På svenska innebär detta moment att koppla ihop en App med andra system. Du kommer få se exempel på funktioner som kan integreras i en App. Detta är något som du kan ha stor nytta av om du sitter på egna idéer kring en applikation.

Efter denna workshop så hoppas vi att du ska känna dig inspirerad och ha fått egna idéer för att skapa en eller flera Appar.  Du kommer ha tillgång till en sida för personer som genomgått App in a Day. Där finns all information du behöver för att installera LiveCode och för att börja utveckla Appar för Mac, Windows, Linux, IOS och Android. LiveCode tillhandahåller webbaserade utbildningar för de Appar vi skapat under dagen samt för ytterligare 2 Appar. Där finns också länkar till och information om användbara källor för utveckling av Appar.

Mål: Kursen syftar till att stimulera kreativitet och samarbete mellan sjukvårdspersonal, utvecklare och designers som vill skapa nya innovativa lösningar runt de behov som patienter och personal har i sjukvården.  I Storbritannien har några kursdeltagare börja skapa egna appar, andra har skapat nätverk för att påverka de organisationer de jobbar i för att skapa bättre tekniska lösningar och några har fått sina IT-avdelningar att implementera sina idéer.

Pris: 2600 kr + moms. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Kursdeltagare måste ta med egen laptop som kan ansluta till Internet via WiFi.

Deltagarantal: Max 15 deltagare. 2 lärare håller i denna workshop.

Undervisningsspråk:  Undervisningsspråk är engelska.

Datum och tid: Måndag 13 juni kl.09:00-17:00. Plats: Kronhusgatan 11, Göteborg.

Anmälan: info@psykologbolaget.se