Läkemedelsbehandling

Träffa en empatisk och erfaren psykiater på Psykologbolaget om du har behov av läkemedelsbehandling eller har frågor kring olika behandlingsalternativ. Läkemedelsbehandling har gott forskningsstöd för en mängd olika psykiatriska diagnoser. Vi behandlar bland annat ADHD, depression och olika sorters ångestproblematik. På Psykologbolaget får du träffa en erfaren psykiater som i samråd med dig och utifrån din diagnos och din problembild tar ställning kring olika behandlingsalternativ. All läkemedelsbehandling skräddarsys utifrån dina behov och utvärderas regelbundet genom samtal med din psykiater och med hjälp av olika skattningsskalor. Läkemedelsbehandling kan pågå i olika lång tid beroende på problem och kan kombineras med KBT.